Niniejszy przewodnik dotyczący egzekwowania prawa ("Przewodnik") ma adresy ("Citium”, “my", albo "Firma") procedury udzielania odpowiedzi organom ścigania poszukującym informacji o kontach użytkowników Citium. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie określają sposób działania Citium oraz zakres, w jakim byłoby ono w stanie pomóc organom ścigania, gdyby zostało doręczone z ważnym nakazem sądowym.

Niniejszy przewodnik został opublikowany wyłącznie w celach informacyjnych i żadne oświadczenie nie może być interpretowane jako obietnica lub gwarancja, że Citium będzie działać w określony sposób w odpowiedzi na żądanie organów ścigania. Citium zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przedstawionych tu praktyk, jeśli wymagają tego okoliczności.

O Citium

Citium to mobilny dostawca rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania urządzeniami dla osób, które muszą zarządzać swoim wewnętrznym zespołem i zachować wewnętrzną integralność informacji. Aplikacja Citium do zarządzania urządzeniami mobilnymi umożliwia wewnętrznym zespołom komunikację za pośrednictwem zabezpieczonego i zaszyfrowanego kanału z zapewnieniem, że ich poufne informacje są przesyłane (czy to wiadomości, pliki, zdjęcia, nagrania) w zaszyfrowanym kanale, który jest chroniony przed wszelkimi złośliwymi atakami lub szpiegostwem. Aplikacja Citium umożliwia m.in. odbieranie i dostarczanie powiadomień, możliwość odtwarzania kluczy bezpieczeństwa, szyfrowania zdjęć i pamięci masowej, szyfrowania zapisanych wiadomości oraz uczestniczenia w rozmowach grupowych.

Citium nie gromadzi żadnych danych osobowych o żadnym z użytkowników. Citium nie ma dostępu do żadnych numerów telefonów i adresów e-mail swoich użytkowników. Nie wiemy, kim są nasi użytkownicy ani z kim się komunikują.

Ponadto Citium nie przechowuje ani nie przechowuje kopii żadnych treści wysyłanych przez użytkowników, w tym wiadomości tekstowych, zdjęć i filmów. Jeżeli Citium jest tymczasowo w posiadaniu jakichkolwiek danych użytkowników, dane te są w pełni zaszyfrowane kluczami, które są cały czas w wyłącznym posiadaniu użytkowników końcowych. Firma nie ma możliwości przeglądania, monitorowania, dostępu ani odszyfrowywania wiadomości wysyłanych pomiędzy użytkownikami Citium.

Użytkownicy Citium mają możliwość usuwania swoich wiadomości w dowolnym momencie, co z kolei eliminuje wszystkie zaszyfrowane rekordy z serwerów Citium, telefonu użytkownika i wszystkich urządzeń mobilnych kontaktów użytkownika Citium.

Informacje, których Citium nie może dostarczyć

Operacje Citium zostały dostosowane tak, aby zapewnić użytkownikom możliwość komunikacji w środowisku prywatnym, wolnym od monitoringu i zakłóceń. Citium nie wymaga od użytkowników żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację w celu korzystania z usługi przesyłania wiadomości.

Treść komunikatów dla użytkowników Citium nie jest dostępna dla Spółki. W przypadku, gdy organy ścigania starają się uzyskać dostęp do treści lub wiadomości od użytkowników, odpowiedź Firmy będzie po prostu odzwierciedlać fakt, że takie informacje nie istnieją na jej serwerach. Jeżeli Citium posiada jakiekolwiek dane na swoich serwerach, informacje te będą w pełni zaszyfrowane, a Spółka nie będzie miała możliwości ich odszyfrowania.

Ze względu na specyfikę działalności Citium, Spółka nie ma dostępu i jako taka nie może udzielać organom ścigania żadnych z poniższych informacji dotyczących użytkowników Citium:

 • sms-y, zdjęcia i wideo;
 • numery telefonów;
 • adresy e-mail;
 • wyświetlać obrazy;
 • Data urodzenia;
 • metadane dla wiadomości;
 • liczba wysłanych/odebranych wiadomości lub obrazów;
 • Adres IP; oraz
 • lokalizacja użytkownika.

Co Citium może ci zapewnić?

Jak wspomniano powyżej, Citium nie może udostępniać organom ścigania treści, które można rozszyfrować. W zakresie, w jakim Citium otrzymało identyfikator konta, jedyne informacje, które Spółka będzie w stanie przekazać organom ścigania, będą ograniczone do następujących danych:

 • datę założenia konta; oraz
 • data ostatniego użycia.

Obsługa zleceń na Citium

Citium zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcjach, w których prowadzi działalność, a także do przestrzegania prawa do prywatności użytkowników. W związku z tym Citium będzie współpracować z organami ścigania tylko w zakresie wymaganym przez prawo.

Citium odpowiada na ważne procedury prawne wydane zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa. Zapytania o informacje o użytkowniku wymagają zlecenia produkcyjnego, nakazu przeszukania lub innego ważnego porządku prawnego od agencji posiadającej odpowiednią jurysdykcję nad Citium. Spółka nie odpowiada na zgłoszenie dobrowolnie.

Aby chronić prawa naszych klientów, analizujemy wszystkie wnioski, aby upewnić się, że są one zgodne z prawem. Citium nie odpowiada na wnioski organów ścigania spoza Wielkiej Brytanii, chyba że proces prawny został przeprowadzony na podstawie umowy o wzajemnej pomocy prawnej lub pomocy prawnej.

Zgodnie z naszym Warunki świadczenia usługjeśli urządzenie jest przedmiotem dochodzenia w ramach ważnego procesu sądowego o odpowiedniej jurysdykcji w związku z jakąkolwiek nielegalną, nielegalną lub przestępczą działalnością, dezaktywujemy konto związane z tym urządzeniem. Odrzucimy również prośbę klienta o zdalne wymazanie urządzenia, o którym wiemy, że jest przedmiotem ważnego prawnego postępowania wyjaśniającego; należy jednak zauważyć, że nasze oprogramowanie automatycznie usuwa wszystkie dane co najmniej co siedem dni (mniej, jeśli użytkownicy zmienią swoje ustawienia), a my nie jesteśmy w stanie zapobiec usunięciu takich danych ani zapewnić dostępu do jakichkolwiek treści, które można rozszyfrować.

Citium nie akceptuje procesów prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapytania od organów ścigania o informacje dotyczące konta użytkownika Citium należy kierować na adres: Sup Pyr Ltd, 71 Covent Garden, CB2, Willingham, UK.

Otrzymywanie korespondencji i komunikacja z organami ścigania za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zrzeka się żadnych zastrzeżeń co do braku jurysdykcji lub właściwej obsługi nieodłącznie związanego z próbą doręczenia procesu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Citium rozpatruje wnioski tak szybko, jak to możliwe, jednak organy ścigania mogą zazwyczaj oczekiwać, że odpowiedź na nie zajmie więcej niż 45 dni.

Aby Citium mogło lepiej ocenić charakter wniosku, we wniosku należy podać następujące informacje:

 • nazwa badanego użytkownika Citium;
 • Citium ID (adres jednorazowego użytku lub adres e-mail);
 • na papierze firmowym organów ścigania;
 • ważny oficjalny zwrotny adres e-mail i adres pocztowy;
 • dane osoby kontaktowej w agencji, w tym imię i nazwisko, numer identyfikacyjny i numer telefonu;
 • szczegółowa lista poszukiwanych informacji o użytkowniku;
 • zlecenie produkcyjne, nakaz przeszukania lub inny ważny proces prawny dotyczący informacji; oraz
 • wniosek jest podpisany i opatrzony datą.
pl_PLPolski