Kiedy planowane były pierwsze usługi poczty elektronicznej, szyfrowanie nie było priorytetem. E-mail ...

Przeczytaj więcej

Message-oriented middleware (MOM) jest oprogramowaniem, które umożliwia wymianę komunikatów między heterogenicznymi systemami. ...

Przeczytaj więcej

Niedawna decyzja amerykańskiego Sądu Okręgowego dla Północnego Okręgu Kalifornii ...

Przeczytaj więcej

Ogólnie rzecz biorąc, wiadomości podpisane w sposób kryptograficzny nie wypierają się; tzn. nadawca nie może zaprzeczyć, że wysłał ...

Przeczytaj więcej

Większość konwencjonalnych systemów komunikatorów internetowych (IMS) jest zbudowana w oparciu o scentralizowane uwierzytelnianie. ...

Przeczytaj więcej

Rozwiązanie Pain PointMost dostawcy systemów komunikatorów internetowych (IMSP) na rynku wymagają od potencjalnych użytkowników ...

Przeczytaj więcej